Indijska konoplja je rastlina, katera v osnovi raste v 3 fazah rasti. V teh fazah se uporabljajo različna gnojila za indijsko konopljo.

Faze razvoja indijske konoplje delimo na:

  • faza ukoreninjenja
  • faza rasti ali vegetativna faza
  • faza cvetenja

Indijska konoplja

V vsaki fazi razvoja konoplje, se potrebe po hranilih spreminjajo, zato gnojila za marihuano, delimo na:

  • gnojila za ukoreninjenje in boljši razvoj korenin
  • gnojila za rast
  • gnojila za cvetenje

V tej blog objavi bomo podrobneje pregledali gnojila za rast in gnojila za cvetenje.

Kaj so gnojila za rast indijske konoplje

gnojila za rast indijske konoplje

Ko se rastlina indijske konoplje ukorenini, začne faza intenzivne rasti. V naravi je to nekje sredina pomladi, čas ko sonce postaja vse bolj močno. Rastline se takrat začnejo aktivno razvijati in bujno rasti. V tej fazi se potrebe indijske konoplje, po hranilih zelo povečajo, saj mora ustvarjati nove poganjke in liste. Gnojila za rast so običajno zelo bogata z dušikom (N), manj bogata s fosforjem (P) ter zelo bogata s kalijem (K). Poleg dušika, fosforja in kalija pa rastlina indijske konoplje potrebuje tudi druga makro in mikro hranila.

Tako hranila delimo na:

  1. primarna makro hranila - to so dušik (N), fosfor (P), kalij (K)
  2. sekundarna makro hranila - ki so kalcij (Ca), magnezij (Mg), žveplo (S)
  3. mikro hranila - ta so železo (Fe), bor (B), klor (Cl), mangan (Mn), cink (Zn), baker (Cu), molibden (Mo)

Vsa hranila so potrebna v celotnem življenjskem ciklu rastlin indijske konoplje, le potrebe po posameznem hranilu se spreminjajo.

Kaj so gnojila za cvetenje marihuane

gnojila za cvetenje indijske konoplje

Gnojila za cvetenje so gnojila, katera uporabljamo v fazi cvetenja indijske konoplje.

Ker v fazi cvetenja indijska konoplja potrebuje več fosforja (P) in kalija (K) so običajno gnojila za cvetenje bogata s tema dvema makro hraniloma.

Poleg njiju pa rastlina vseeno potrebuje tudi ostala makro in mikro hranila za zdravo in obilno cvetenje.

Če rastlina konoplje ne dobiva vseh potrebnih hranil, začne nazadovati. Poslabša se njeno zdravstveno stanje in takrat jo začnejo napadati škodljivci ter bolezni.

Rastlina pa v fazi cvetenja potrebuje tudi sladkorje, kateri dajejo rastlini energijo, da pošilja hranila po rastlini proti cvetom.

Vir 1: https://www.gardenmyths.com/bloom-booster-fertilizer-nonsense/

Vir 2: https://www.advancednutrients.com/articles/proper-nutrition-fertilizer-tips/

Vir 3: https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_nutrition